Elinkeinot

snoeroejning

Kökarin kunnan kehitys on riippuvainen vireästä paikallisesta elinkeinoelämästä. Yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys ovatkin selvästi vahvistuneet Kökarissa viime vuosina: vuonna 2013 kunnassa oli 33 rekisteröitynyttä elinkeinonharjoittajaa, kun heitä vuonna 2007 oli 18.

Kökarissa toimii yrittäjien yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja yrittäjien välistä yhteistyötä.

Useimmat yksityiset yrittäjät ovat matkailu-, merenkulku- ja maatalousalan yrityksiä, mutta Kökarissa on myös hiljattain avattu uusi leipomo. Kunta on Kökarin suurin työnantaja: kunnan palveluksessa on noin 30 henkeä, joista useimmat ovat töissä päiväkodissa, vanhainkodissa ja koulussa.

Jos sinulla on Kökariin sopiva liikeidea, voimme tarjota sinulle sekä taloudellista tukea että neuvoja. Kunta voi myös tarvittaessa auttaa sinua hankkimaan joko kunnan tai yksityisen omistaman tontin tai toimitilan yritystoimintaasi varten. Lisätietoja vapaista tonteista antavat kunnanjohtaja Kurt Forsman ja yrittäjien yhdistys.